بالا

جراح فک و صورت

📌در این صفحه میتونی لیست جراحان فک و صورت رو به راحتی پیدا کنی. اگر به دنبال جراحی زیبایی فک و صورت هستی میتونی نمونه کار جراحان رو با هم مقایسه کنی و بعد از در نظر گرفتن شرایط شون جراح مورد نظرت رو پیدا کنی…

فهرست جراحان

دکتر حمیدرضا عجمی
دکتر امیرخسرو محیطی